Tìm thấy 36 kết quả với từ khóa “

cách mạng

Ngắm những tuyến phố mới ở Hà Nội

Ngắm những tuyến phố mới ở Hà Nội

Tố Hữu, Bạch Thái Bưởi, Từ Hoa... là ba đường, phố mới trong số 28 tuyến vừa được Hà Nội đặt tên. Đường mang tên nhà thơ cách mạng trước đây được gọi tạm là Lê Văn Lương kéo dài.