AI

Meta ra mắt mô hình ngôn ngữ AI Llama 3

Meta ra mắt mô hình ngôn ngữ AI Llama 3 0

AI09:38 19/04/2024

Mô hình AI mới Llama 3 sẽ được tích hợp vào trợ lý ảo Meta AI, được công ty Meta quảng cáo là tiên tiến nhất trong số các sản phẩm miễn phí cùng loại.