Xe

Cách kiểm tra độ sâu gai lốp

Cách kiểm tra độ sâu gai lốp 0

Lốp quá mòn thì khả năng vận hành sẽ giảm, làm cho việc lái xe thiếu an toàn, có nhiều cách kiểm tra gai lốp để giúp chủ xe xác định được thời điểm cần thay lốp mới.