Tài chính

Investment Banking là gì?

Investment Banking là gì? 0

Investment Banking ngày càng phát triển mạnh mẽ trong hệ thống tài chính ngân hàng, vậy Investment Banking là gì?

MB - Ngân hàng ‘xanh tự nhiên’

MB - Ngân hàng ‘xanh tự nhiên’ 0

Là ngân hàng hướng đến phát triển bền vững, những lãnh đạo cấp cao nhất của MB đều có niềm tin về những giá trị cốt lõi riêng có, được gây dựng từ những ngày đầu.