Mới nhất

1 cây vàng bao nhiêu gam?

1 cây vàng bao nhiêu gam?

Tại Việt Nam, lượng vàng (hay cây vàng) và chỉ vàng là những đơn vị chính để xác định khối lượng vàng, vậy 1 cây vàng bằng bao nhiêu gam vàng?