Những người 'săn' máy bay

Những người 'săn' máy bay

Những người trong giới săn hình ảnh, video máy bay gọi nhau là air spotter, hay người săn lùng hình ảnh máy bay.

MULTIMEDIA

Video

Ảnh

Audio