Học tiếng Anh

Tương lai của tiếng Anh sẽ ra sao?

Tương lai của tiếng Anh sẽ ra sao? 0

Tại Hội nghị Quốc tế về khảo thí ngoại ngữ New Directions khu vực Đông Á, các chuyên gia cùng bàn luận về tương lai của tiếng Anh ra sao ở Việt Nam và trên toàn cầu.