Giới trẻ

Đây là cái gì?

Đây là cái gì? 0

Ai còn nhận ra công dụng của vật này chắc chắn không còn trẻ; đây là thứ gắn với tuổi học trò của những người sống thời thiếu thốn, khó khăn nhiều thập kỷ trước.