Hỏi - Đáp

Kim Cang Hộ pháp là ai?

Kim Cang Hộ pháp là ai? 0

Đối với các Phật tử Việt Nam, hình tượng Kim Cang Hộ pháp khá quen thuộc vì thân tướng các vị luôn được hiển hiện trong các ngôi chùa.