Bất động sản

Từ 1/8, mua bán nhà hết cửa khai hai giá

Từ 1/8, mua bán nhà hết cửa khai hai giá 0

Từ 1/8, Luật Kinh doanh bất động sản quy định người mua nhà tại các dự án phải chuyển khoản cho chủ đầu tư, điều này nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán nhà hai giá.