Khám phá

Phi hành gia xem Euro 2020 thế nào?

Phi hành gia xem Euro 2020 thế nào? 0

Dù điều kiện sinh hoạt trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) nhiều hạn chế, phi hành gia Thomas Pesquet vẫn tìm cách theo dõi Euro 2020 và cổ vũ cho đội tuyển quê hương.