Bộ Tài chính tính toán, đề xuất lộ trình cải cách tiền lương

Tài chínhThứ Hai, 18/09/2023 14:53:34 +07:00

Bộ TC đang xây dựng khung Ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch ngân sách 3 năm (2024 - 2026), trên cơ sở đó sẽ đề xuất lộ trình thực hiện cải cách tiền lương.

Ngày 18/9, tiếp tục phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết số 74 năm 2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 26 ngày 18/9

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 26 ngày 18/9

Tại báo cáo, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết đến cuối năm 2021, nguồn cải cách tiền lương từ ngân sách Trung ương chưa sử dụng khoảng 54.517 tỷ đồng. Trong đó số tiền ở các bộ, ngành gần 82 tỷ đồng. Các địa phương cũng dư tiền dành cho cải cách tiền lương là 208.457 tỷ đồng.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ đến cuối 2021, ngân sách dư gần 263.000 tỷ đồng cho cải cách tiền lương nhưng chưa thực hiện. Đối với số tiền dư tới cuối 2022, con số này đang được các bộ ngành, địa phương báo cáo, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo Chính phủ, hiện nay việc quản lý, sử dụng nguồn cải cách tiền lương được quy định tại Nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách tiền lương, Nghị quyết 23 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm 2021-2025.

Trong đó, tại Nghị quyết 27, Trung ương yêu cầu Chính phủ nghiên cứu, dành nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương toàn diện, gồm thang lương, bảng lương, hệ số và các khoản phụ cấp. Việc này nhằm đảm bảo tiền lương thực sự là đòn bẩy tăng năng suất lao động, hiệu quả.

Cũng liên quan đến chính sách tiền lương, Nghị quyết kỳ họp thứ 5 hồi tháng 6/2023, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương, báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương tại kỳ họp thứ 6, sẽ diễn ra vào tháng 10/2023.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết thêm cơ quan này đang xây dựng khung ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch ngân sách 3 năm (2024 - 2026). Trên cơ sở đó, sẽ dự kiến việc sử dụng nguồn này để thực hiện cải cách tiền lương.

Bộ Tài chính cũng sẽ rà soát, thống kê và báo cáo Quốc hội đầy đủ nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, ngành, địa phương tại ngày 31/12/2022 và đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 9/9 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Chính phủ về phương án trình Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội về lộ trình cải cách tiền lương và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn