Tìm thấy 212 kết quả với từ khóa “

tăng lương

Bảng lương công an từ ngày 1/7

Bảng lương công an từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, Đại tướng công an nhận mức lương 24,3 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp; thấp nhất là Trung sĩ công an 7,488 triệu đồng/tháng.