Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các dự thảo luật, nghị quyết sắp thông qua

Chính trịThứ Hai, 12/06/2023 07:06:59 +07:00
(VTC News) -

Tại phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự thảo luật, nghị quyết sẽ được Quốc hội thông qua vào đợt 2 tới đây.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 12/6 đến 15/6, nhằm cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết đang trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.

Theo chương trình dự kiến, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật đang trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, gồm: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Cùng đó là Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Phòng Thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các dự thảo luật, nghị quyết sắp thông qua - 1

Phiên họp thứ 23 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết sẽ được Quốc hội thông qua vào đợt 2 của Kỳ họp thứ 5. 

Đó là, Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng".

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Cũng tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo, gồm:

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về: việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam).

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn