Tìm thấy 26 kết quả với từ khóa “

năng lượng sạch

Bình Dương sẽ trở thành 'thành phố thông minh'

Bình Dương sẽ trở thành 'thành phố thông minh'

IBM vừa khởi động chuỗi dự án hợp tác giữa đoàn tình nguyện viên quốc tế của tập đoàn và tỉnh Bình Dương, góp phần đẩy nhanh quá trình triển khai tầm nhìn “thành phố thông minh” từ nay đến năm 2020 của tỉnh.