Ông Lê Vinh Danh kêu cứu, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ nói 'không bình thường'

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 28/09/2020 17:58:00 +07:00
(VTC News) -

Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho rằng sự việc của ông Lê Vinh Danh và Trường ĐH Tôn Đức Thắng là "không bình thường".

Mới đây, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam (Hiệp hội) vừa có văn bản phúc đáp "thư báo cáo và kêu cứu" của ông Lê Vinh Danh - người vừa bị đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng trong thời gian 90 ngày.

Văn bản do PGS TS Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội ký, nêu rõ Hiệp hội đã nhận được "thư báo cáo và kêu cứu" của ông Lê Vinh Danh. Sau đó, Hiệp hội đã tổ chức họp về những vấn đề trong thư nêu.

Ông Lê Vinh Danh kêu cứu, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ nói 'không bình thường' - 1

Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM).

Hiệp hội khẳng định Trường ĐH Tôn Đức Thắng là hội viên của Hiệp hội và ông Lê Vinh Danh là Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội đương nhiệm. Do đó, Hiệp hội sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

Trước tình hình cấp bách như trong "thư báo cáo và kêu cứu" của ông Lê Vinh Danh và tình hình diễn biến vụ việc, Hiệp hội cho rằng sự việc của Trường ĐH Tôn Đức Thắng "là không bình thường".

"Bởi vì đây không phải còn là vụ việc cụ thể của một nhà trường, của một cá nhân đồng chí Bí thư và Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, mà là sự việc liên quan đến thành bại của một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước - chủ trương giao quyền tự chủ cho các trường đại học công lập", văn bản của Hiệp hội nêu rõ.

Sau khi họp, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam thông nhất chủ trương quyết tâm bảo vệ lẽ phải, nhân rộng mô hình nổi trội về tự chủ đại học của Trường ĐH Tôn Đức Thắng và phải có giải pháp hữu hiệu để bảo vệ được những thành quả mà nhà trường đã đạt được.

"Hiệp hội sẽ đề nghị các cấp có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện thành tựu của nhà trường, khẳng định những mặt được của mô hình tự chủ đại học Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Hiệp hội cũng sẽ kiến nghị có một hội thảo cấp quốc gia về mô hình tự chủ đại học, trong đó làm rõ về mặt khoa học, thực tiễn của mô hình tự chủ đại học tại Việt Nam", văn bản của Hiệp hội nêu rõ.

Ông Lê Vinh Danh kêu cứu, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ nói 'không bình thường' - 2

Ông Lê Vinh Danh.

Trước đó, như VTC News đưa tin, ngày 21/8/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra Quyết định số 1228/QĐ-TLĐ đình chỉ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh trong thời gian 90 ngày, để kiểm điểm, xem xét kỷ luật trách nhiệm do có các khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM. 

Ngay sau đó, ông Lê Vinh Danh gửi đơn khiếu nại tới Thủ tướng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và gửi đơn kêu cứu tới Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam.

Trong đơn khiếu nại, ông Lê Vinh Danh trình bày: Quyết định số 1228/QĐ-TLĐ ngày 21/8/2020 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tạm đình chỉ công tác là thiếu cơ sở pháp lý, không đúng thẩm quyền, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân ông Danh cũng như tác động tiêu cực đến tinh thần của các giảng viên, công nhân viên, học viên, sinh viên và ảnh hưởng xấu đến hoạt động chung của Trường.

Cụ thể: chưa đủ căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Danh theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018.

Trường hợp việc tạm đình chỉ công tác theo căn cứ Khoản 1, Điều 54, Luật Viên chức 2010 thì thời hạn tạm đình chỉ công tác là không quá 15 ngày; trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Theo đó, thời hạn tạm đình chỉ tại Quyết định số 1228 lên đến 90 ngày là trái với quy định của Luật Viên chức 2010.

Thứ hai, ông Danh cho rằng, việc Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông là không đúng thẩm quyền. Vì theo quy định của Luật Giáo dục đại học 2012 sửa đổi bổ sung năm 2018 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP thì việc bổ nhiệm Hiệu trưởng của trường đại học công lập do Hội đồng trường quyết định, cơ quan quản lý trực tiếp chỉ có thẩm quyền công nhận.

"Đối chiếu với quy định tại Luật phòng chống tham nhũng 2018 và Nghị định 59/2019/NĐ-CP thì việc tạm đình chỉ công tác chức danh Hiệu trưởng của tôi phải do Hội đồng trường của Trường Đại học Tôn Đức Thắng quyết định", ông Danh khẳng định.

Vì sao ông Lê Vinh Danh bị đình chỉ chức vụ?

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau một thời gian tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã kết luận khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng và cá nhân ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường như sau:

Đảng ủy Trường không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy Trường không bàn bạc, trao đổi và không có nghị quyết lãnh đạo đối với một số chủ trương lớn liên quan đến hoạt động của Trường; để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm về công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện dự án đầu tư, chấp hành không đầy đủ các kết luận kiểm tra, kiểm toán của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đảng ủy Trường buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Lãnh đạo Trường vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc không chấp hành các chỉ đạo của cơ quan chủ quản là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; một số đảng viên, cán bộ chủ chốt của Trường có những phát biểu không đúng, thiếu chuẩn mực, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Tổng Liên đoàn;

Cung cấp thông tin để báo chí đăng tải chưa đúng với thực tế, phủ nhận sự đóng góp, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn trong quá trình thành lập và phát triển của Trường, thoát ly vai trò cơ quan chủ quản của Tổng Liên đoàn.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kết luận những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Trường có trách nhiệm của cá nhân ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy với vai trò là người chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động của Đảng ủy, Đảng bộ Trường và trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ.

Ngoài trách nhiệm của người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Trường, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cũng nhận thấy cá nhân ông Lê Vinh Danh có khuyết điểm, vi phạm trong chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc và các quy chế, quy định của Trường có nội dung không đầy đủ, không bám sát quy định của Đảng, pháp luật; không tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2015-2017 để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến việc Trường tiếp tục thực hiện các nội dung Đề án đến năm 2019 chưa đảm bảo cơ sở pháp lý.

Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Thủ trưởng đơn vị, ông Lê Vinh Danh đã chỉ đạo thực hiện chưa đúng quy định của Đảng, quy định pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, trực tiếp ký các văn bản thể hiện việc không chấp hành các chỉ đạo của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ của Trường.

Với trách nhiệm chủ tài khoản của Trường, trực tiếp phụ trách công tác tài chính, tài sản, ông Lê Vinh Danh để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm, hạn chế, thiếu sót với giá trị lớn trong quản lý, sử dụng tài chính; quản lý, đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản....

Cá nhân ông Lê Vinh Danh và Trường liên tục có văn bản khẳng định trong suốt quá trình hoạt động, Trường tự chủ tài chính, tự trang trải toàn bộ các khoản chi, hoàn toàn không nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và tổ chức Công đoàn là không đúng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Liên đoàn Lao động TP.HCM, UBND TP. Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn và UBND các tỉnh dành cho Trường; thể hiện nhận thức chưa đúng, không đảm bảo quan điểm lịch sử, toàn diện, tạo dư luận bức xúc trong cán bộ, đoàn viên công đoàn. Cá nhân ông Lê Vinh Danh thiếu gương mẫu trong việc thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập; sử dụng chức danh giáo sư chưa đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.

Những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Vinh Danh đã gây hậu quả nghiêm trọng làm giảm sút vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường, ảnh hưởng đến hoạt động của Trường, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Tổng Liên đoàn, gây bất bình, bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và đoàn viên công đoàn, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thành lập Đoàn Kiểm tra xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh và các đảng viên có liên quan.

Với vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản, sau khi đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiến hành xem xét, đánh giá mức độ vi phạm để thực hiện kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Lê Vinh Danh bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trung Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn