Tổng Bí thư: Kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch Trung ương khi phát hiện sai phạm

Chính trịChủ Nhật, 08/10/2023 13:08:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng Bí thư yêu cầu nếu phát hiện sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau 7 ngày (2 - 8/10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 8/10. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phạm Cường).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phạm Cường).

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự rà soát, thẩm định của Ban Chỉ đạo, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sớm xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031 làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch. Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện, kiến nghị, giới thiệu bổ sung quy hoạch báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét ở các Hội nghị sau.

Tổng Bí thư nêu rõ đây là bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ khóa XIV với tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ.

Tổng Bí thư nêu quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sau đó mới đến quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Người đứng đầu Đảng lưu ý, trong quá trình này, phải quán triệt và triển khai thực hiện thật tốt Kế hoạch số 17 của Bộ Chính trị, xác định quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc rất hệ trọng của Đảng được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng Bí thư lưu ý thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu theo đúng quy định; bảo đảm quy trình chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; Coi trọng chất lượng gắn với cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng...

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8. (Ảnh: Phạm Cường).

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8. (Ảnh: Phạm Cường).

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại Hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Tổng Bí thư nêu rõ, khi xem xét, quyết định thành lập các Tiểu ban, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến điều chỉnh về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự cụ thể của từng Tiểu ban; coi đây là công việc khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu các Tiểu ban khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị mỗi Ủy viên Trung ương, trên từng cương vị công tác hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiến hành chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn