Miễn nhiệm Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Chính trịThứ Tư, 10/07/2024 18:57:51 +07:00
(VTC News) -

HĐND tỉnh Bắc Ninh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Chung và Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Hương Giang.

Chiều 10/7, trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Chung theo đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý tại Quyết định số 1332-QĐNS/TW ngày 28/6/2024 và Kết luận số 1114-KL/TU ngày 05/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

HĐND tỉnh Bắc Ninh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Chung và Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang

HĐND tỉnh Bắc Ninh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Chung và Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang

HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang theo ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 10370-CV/VPTW ngày 28/6/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng và Kết luận số 1114-KL/TU ngày 05/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Quốc Chung sinh ngày 2/1/1965 tại phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, ông Chung từng đảm nhiệm các chức vụ như phó giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh; chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn); giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh; giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh; trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh; phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn