Infographic: Sự nghiệp Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai

Chính trịChủ Nhật, 31/01/2021 08:13:05 +07:00
(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Infographic: Sự nghiệp Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai - 1
Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn