Facebook bắt đầu kiểm soát quyền lực CEO Mark Zuckerberg

Khám pháThứ Bảy, 09/05/2020 14:24:11 +07:00

Facebook thành lập Hội đồng giám sát nội dung độc lập, gần 80 trạm 5G bị đốt, Apple Watch không có đối thủ là những thông tin công nghệ mới nổi bật, đáng chú ý.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn