Chậm nộp báo cáo tài chính, Vietnam Airlines lên tiếng

Đầu TưThứ Bảy, 06/05/2023 10:33:40 +07:00
(VTC News) -

Theo Vietnam Airlines, việc chậm nộp báo cáo tài chính theo quy định do đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 5/5/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ra quyết định chuyển hơn 2,2 tỉ cổ phiếu HVN được phát hành bởi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5/2023.

Lý do mà HOSE đưa ra là Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Theo điểm a, khoản 1, Điều 39 của Quy chế này, cổ phiếu HVN sẽ bị đưa vào diện hạn chế giao dịch nếu Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính năm quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Chậm nộp báo cáo tài chính, Vietnam Airlines lên tiếng - 1

Cổ phiếu HVN vào diện kiểm soát, Vietnam Airlines giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính.

Theo điểm c, khoản 1, Điều 10 Thông tư 96/2020 của Bộ Tài chính, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán, nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Với năm tài chính kết thúc vào 31/12/2022 như Vietnam Airlines, báo cáo tài chính phải được nộp chậm nhất vào ngày 31/3/2023. Hiện nay đã bước sang tháng 5, tức là quá hạn chót hơn 30 ngày, nhưng Vietnam Airlines chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Cũng trong ngày 5/5/2023, Vietnam Airlines cũng đã có văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Theo đó, ngày 29/3/2023, Vietnam Airlines đã có văn bản báo cáo giải trình về việc tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 . Vietnam Airlines đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành thu thập, đối chiếu và đánh giá toàn diện các thông tin liên quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty. Hiện tại, Vietnam Airlines đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất.

"Tổng công ty hàng không cam kết thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 ngay sau khi hoàn thành", Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cam kết trong văn bản gửi HOSE.

Đồng thời, lãnh đạo Vietnam Airlines cam kết trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về việc công bố báo cáo tài chính năm theo đúng quy định nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của nhà đầu tư và tính minh bạch của Tổng công ty.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn