Xây dựng hệ thống đóng góp trực tuyến phòng, chống dịch COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Năm, 30/09/2021 11:15:00 +07:00
(VTC News) -

Đây là hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo hỗ trợ nhân dân.

Căn cứ Công văn số 6386, ngày 12/9 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng đồng ý tiếp tục tổ chức vận động quyên góp phòng, chống dịch COVID-19, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã xây dựng Trang thông tin điện tử của tiểu ban với địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn.

Đây là hoạt động giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo hỗ trợ nhân dân.

Xây dựng hệ thống đóng góp trực tuyến phòng, chống dịch COVID-19 - 1

Giao diện của Trang thông tin điện tử.

Để trang thông tin điện tử của tiểu ban hoạt động hiệu quả và được phổ biến rộng rãi tới đông đảo nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các bộ, ban, ngành ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp triển khai hưởng ứng tuyên truyền, giới thiệu về trang thông tin điện tử của tiểu ban với địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bộ, ban, ngành ở Trung ương và các tầng lớp nhân dân.

Các bộ, ban, ngành, địa phương kêu gọi, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thiếu Huyền
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp