Tổng Bí thư chủ trì họp về Đề án sửa quyền hạn BCĐ Trung ương chống tham nhũng

Chính trịThứ Sáu, 10/09/2021 13:12:00 +07:00

Sáng 10/9, Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư chủ trì họp về Đề án sửa quyền hạn BCĐ Trung ương chống tham nhũng - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư chủ trì họp về Đề án sửa quyền hạn BCĐ Trung ương chống tham nhũng - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư chủ trì họp về Đề án sửa quyền hạn BCĐ Trung ương chống tham nhũng - 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp.

Tổng Bí thư chủ trì họp về Đề án sửa quyền hạn BCĐ Trung ương chống tham nhũng - 4

Toàn cảnh cuộc họp của Bộ Chính trị về Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư chủ trì họp về Đề án sửa quyền hạn BCĐ Trung ương chống tham nhũng - 5
Tổng Bí thư chủ trì họp về Đề án sửa quyền hạn BCĐ Trung ương chống tham nhũng - 6

Quang cảnh cuộc họp.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn