Tìm thấy 75 kết quả với từ khóa “

hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã, không đùn đẩy trách nhiệm với những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách.