Tìm thấy 112 kết quả với từ khóa “

đàm phán hòa bình

Bao giờ xung đột Ukraine kết thúc?

Bao giờ xung đột Ukraine kết thúc?

Theo chuyên gia nhận định, tất cả các bên liên quan cuộc xung đột ở Ukraine đều chưa đạt được mục tiêu và khó có thể tìm ra tiếng nói chung trong giai đoạn hiện nay.