Thủ tướng yêu cầu không bắt người dân trình thủ tục hộ khẩu, cư trú

Chính trịThứ Ba, 28/02/2023 17:00:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương không được bắt người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 90 của Thủ tướng gửi các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong bối cảnh còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của Chính phủ về việc thi hành quy định của Luật cư trú, nghị định của Chính phủ về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính.

Việc này gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân.

Một số địa phương đã kết nối, đảm bảo điều kiện nhưng vẫn hạn chế khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính (như Sơn La 0 lượt; Vĩnh Long 4 lượt; Bình Phước 10 lượt; Hòa Bình 16 lượt; Hà Giang 22 lượt; Đắk Nông 24 lượt; Quảng Nam 27 lượt); còn 3 tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Bắc Kạn chưa hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tướng yêu cầu không bắt người dân trình thủ tục hộ khẩu, cư trú - 1

Thủ tướng yêu cầu không bắt người dân trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi giải quyết thủ tục hành chính.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh thành thực hiện nghiêm Luật cư trú, nghị định của Chính phủ và tổ chức triển khai chỉ thị số 05 của Thủ tướng về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án 06.

Các bộ trưởng và chủ tịch UBND tỉnh thành quán triệt đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và bộ phận một cửa các cấp về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền. Nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm việc kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Bắc Kạn nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chưa hoàn thành nhiệm vụ kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ người dân thực hiện các thủ tục hành chính theo các quy định trên.

Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố phải khẩn trương hoàn thành kết nối, thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Các cơ quan không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thành trong quý 1 năm 2023.

Thủ tướng đề nghị các bộ, địa phương theo phạm vi chức năng quản lý của mình, khẩn trương thực hiện công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện đối với 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung. Khẩn trương hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo các quy định.

Các bộ, địa phương kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nguyên nhân, giải pháp khắc phục gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét, chấn chỉnh và xử lý.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn