Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Đầu TưThứ Tư, 17/06/2020 18:39:15 +07:00
(VTC News) -

Chiều 17/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật với tỷ lệ 92,96% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Dự thảo luật sau khi được hoàn thiện gồm có 10 chương, 168 điều, được xây dựng trên cơ sở đánh giá tổng kết thực tiễn thi hành Luật Xây dựng hiện hành và những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quản lý hoạt động xây dựng; khắc phục được những hạn chế, tồn tại của luật hiện hành, từ đó sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật.

Theo ông Dũng, ngày 23/5/2020, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Về cơ bản, ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều tán thành với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý số 532/UBTVQH14 ngày 20/5/2020 và dự thảo Luật mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình Quốc hội, đồng thời có thêm một số ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Luật. Sau phiên họp, UBTVQH chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) phối hợp với Bộ Xây dựng, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH để chỉnh lý dự thảo Luật.

Về phạm vi điều chỉnh và sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, đa số ý kiến tán thành phạm vi điều chỉnh và tên gọi của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị sửa đổi toàn diện Luật Xây dựng; ý kiến khác đề nghị sửa đổi phạm vi điều chỉnh của luật là hoạt động xây dựng.

Về giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng (sửa đổi, bổ sung một số điều của chương V), có ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng ở nông thôn cần quản lý chặt chẽ hơn, cần có quy định về giới hạn quy mô xây dựng công trình đối với trường hợp miễn giấy phép ở nông thôn; đề nghị bổ sung các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được miễn giấy phép xây dựng; xem xét việc không quy định trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được miễn phép ở nông thôn.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã quy định chặt chẽ hơn đối với việc miễn giấy phép xây dựng ở nông thôn, bổ sung giới hạn quy mô xây dựng công trình tại điểm i khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng; bổ sung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vào trường hợp được miễn giấy phép xây dựng tại điểm đ khoản 2 Điều 89. Ngoài ra, điểm k khoản 2 Điều 89 dự thảo Luật đã quy định đối tượng cụ thể không phải thông báo thời điểm khởi công xây dựng...

Theo dự thảo Luật, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Tuy nhiên, để sớm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng triển khai các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, dự thảo Luật đã quy định nội dung thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư; miễn giấy phép xây dựng đối với công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; bãi bỏ thẩm quyền của Bộ Xây dựng và giao UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt (thể hiện tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Luật) sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2020 để bảo đảm không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua theo Điều 151 về thời điểm có hiệu lực của văn bản trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đào Bích
Bình luận
vtcnews.vn