Hợp đồng mua bán căn hộ phải được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận

Bất động sảnThứ Sáu, 22/05/2020 14:54:54 +07:00
(VTC News) -

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư trước khi ký với khách hàng thì chủ đầu tư buộc phải đăng ký hợp đồng mẫu với cơ quan quản lý nhà nước.

Ngày 22/5, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư (kể cả chung cư đã hoàn thành xây dựng hoặc hình thành trong tương lai) trước khi ký với khách hàng thì chủ đầu tư buộc phải đăng ký hợp đồng mẫu với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Việc đăng ký hợp đồng mẫu trên tuân theo các quy định pháp luật gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/1/2012 về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu; điều kiện giao dịch chung, quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2020 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 15/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Hợp đồng mua bán căn hộ phải được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận - 1

Theo Sở Công thương TP.HCM, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư trước khi ký với khách hàng thì chủ đầu tư buộc phải đăng ký hợp đồng mẫu với cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) tiếp nhận đăng ký hợp đồng mẫu có phạm vi áp dụng từ 2 tỉnh, thành trở lên. Sở Công thương tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 99/2011/NĐ-CP).

Về nội dung hợp đồng mẫu trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Luật kinh doanh bất động sản, Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều thuộc Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định 99/20-15/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà ở.

Tại TP.HCM, từ tháng 3/2012 Sở Công Thương đã thực hiện tiếp nhận các hồ sơ đăng ký hợp đồng mẫu trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư. Hiện thủ tục hành chính này đã được Sở áp dụng dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 3) và sau khi hợp đồng được chấp thuận sẽ công bố công khai tại mục “Dữ liệu ngành Công Thương” trên trang thông tin của Sở Công Thương.

Tính đến nay Sở Công Thương TP.HCM đã tiếp nhận 353 hồ sơ và chấp thuận 180 hồ sơ của doanh nghiệp trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư.

Theo đánh giá của Sở Công Thương TP.HCM, số lượng hồ sơ đăng ký hợp đồng mẫu tại sở này là không nhiều. Đa phần doanh nghiệp thực hiện thủ tục này tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương).

Video: Khám xét trụ sở Công ty Bất động sản Nam Thị

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn