Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh đạt gần 96% phiếu tín nhiệm cao

Tin nhanh 24hThứ Năm, 07/12/2023 10:32:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh có 47 phiếu tín nhiệm cao (95,92%), có 2  phiếu tín nhiệm (4,08%) và không phiếu tín nhiệm thấp.

Sáng 7/12, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND TP bầu với tỷ lệ 100% phiếu thuận.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 47 phiếu (95,92%), có 2 phiếu tín nhiệm (4,08%) và không phiếu tín nhiệm thấp. 

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư - Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương)

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư - Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương)

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, có 41 phiếu tín nhiệm cao (83,67%), 7 phiếu tín nhiệm (14,29%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (2,04%).

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh có kết quả lần lượt gồm: Võ Đức Trong đạt 34 phiếu tín nhiệm cao,11 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp; Trần Văn Chiến đạt 32 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp; Dương Văn Thắng đạt 35 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có kết quả: Nguyễn Đài Thy đạt 41 phiếu tín nhiệm cao, có 7 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp; Nguyễn Thanh Phong đạt 35 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương (Trưởng ban Văn hoá - Xã hội) đạt 37 phiếu tín nhiệm cao, 9 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp; Nguyễn Thị Yến Mai (Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách) đạt 45 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp; Nguyễn Hồng Thanh (Trưởng ban Pháp chế) đạt 45 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Hai người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất - 4 phiếu (tương đương 8,16%) là ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Công thương.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng thời giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn