Tổng cục Thể dục Thể thao chuyển thành Cục Thể dục Thể thao

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 17/01/2023 22:07:00 +07:00
(VTC News) -

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) sẽ phải tổ chức, sắp xếp lại thành Cục TDTT.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/1/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL). Theo đó, Tổng cục Thể dục Thể thao (Tổng cục TDTT) sẽ chuyển đổi thành Cục TDTT.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ VHTTDL sẽ có 20 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Đào tạo; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Thư viện; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Gia đình; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Cục Di sản văn hóa; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Bản quyền tác giả; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục TDTT; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tổng cục Thể dục Thể thao chuyển thành Cục Thể dục Thể thao - 1

Ông Đặng Hà Việt hiện là Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn có 5 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ gồm: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Về thể dục, thể thao cho mọi người, Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL trình quyết định tổ chức các Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam cho người khuyết tật, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chiến lược và các chương trình quốc gia phát triển thể dục, thể thao sau khi được phê duyệt.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL cũng cần tổ chức điều tra thể chất nhân dân; hướng dẫn, áp dụng và phát triển các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống ở trong và ngoài nước, Quyết định tổ chức giải thi đấu từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam cho người khuyết tật; giải thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia,...

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn