Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

Những đứa con biệt động Sài Gòn

Ảnh: Khám phá hầm bí mật cất giấu gần 2 tấn vũ khí của Biệt động Sài Gòn

Ảnh: Khám phá hầm bí mật cất giấu gần 2 tấn vũ khí của Biệt động Sài Gòn

Từng là nơi cất giấu gần 2 tấn vũ khí của Biệt động Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu trở thành một chứng tích lịch sử, một trong những minh chứng hiển hách của quân và dân ta để làm nên ngày toàn thắng thống nhất đất nước.