Tìm thấy 42 kết quả với từ khóa “

Nguyễn Hồng Trường

Có hay không chuyện chỉ định thầu dự án BOT?

Có hay không chuyện chỉ định thầu dự án BOT?

Nhà báo Trần Đăng Tuấn đặt câu hỏi cho Thứ trưởng Bộ GTVT: Trong những năm vừa qua có bao nhiêu dự án đấu thầu rộng rãi (đấu thầu trong nước, đầu thầu quốc tế), có bao nhiêu dự án chỉ định thầu?