Tìm thấy 270 kết quả với từ khóa “

FLC

FLC sẽ bán vốn khỏi Bamboo Airways

FLC sẽ bán vốn khỏi Bamboo Airways

Năm 2021, Tập đoàn FLC đã phải trích lập dự phòng 373 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào Bamboo Airways và số trích lập trong năm gần nhất (2022) lên tới 3.642 tỷ đồng.