Tìm thấy 182 kết quả với từ khóa “

đất đai

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2023 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.