Phó Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành lên kế hoạch đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống

Bất động sảnThứ Hai, 22/01/2024 20:24:46 +07:00

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, trình Thủ tướng kế hoạch ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sửa đổi.

Ngày 22/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành về kế hoạch triển khai Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, Bộ đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Luật Đất đai sửa đổi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Kế hoạch đã nêu ra nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành xây dựng văn bản thi hành dưới luật…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ Tư pháp, NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT… đã báo cáo, trao đổi về lộ trình, định hướng xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sửa đổi thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành, cũng như theo quy định của luật; đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện Luật Đất đai sửa đổi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. (Ảnh: Đình Hải)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. (Ảnh: Đình Hải)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sửa đổi. Cùng với đó là đề án truyền thông chính sách, tuyên truyền phổ biến về luật.

Phó Thủ tướng phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai sửa đổi, bảo đảm hiệu lực đồng thời, đồng bộ, thống nhất.

"Các bộ, ngành rà soát kỹ, chủ động đề xuất số nghị định được phân công xây dựng, các thông tư hướng dẫn chi tiết và phải được ban hành trước thời điểm có hiệu lực của các điều khoản trong luật để có thời gian tập huấn, tuyên truyền, kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện", Phó Thủ tướng lưu ý.

Để thực hiện những điều, khoản của Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng các dự thảo nghị định liên quan đến vấn đề thu tiền và vấn đề liên quan đến thuế đất.

Bộ NN&PTNT chủ trì xây dựng các dự thảo nghị định về hướng dẫn sử dụng đất lúa. Đồng thời xây dựng dự thảo các nghị định quy định chi tiết một số điều của luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, về điều tra cơ bản và cơ sở dữ liệu đất đai, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT có văn bản gửi các địa phương để khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền để tạo hành lang pháp lý đồng bộ khi Luật có hiệu lực thi hành.

Bộ TN&MT và Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp xây dựng 2 đề án thí điểm theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tách công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công; thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất không phải là đất ở tại một số địa phương có năng lực thực hiện hoặc điều kiện đặc thù theo tiêu chí cụ thể.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtc.vn