Tìm thấy 13 kết quả với từ khóa “

đại biểu Lê Thanh Vân

Thứ trưởng cũng cần phải thi tuyển

Thứ trưởng cũng cần phải thi tuyển

Nhận xét về đề án xây dựng cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược được trình tại Hội nghị Trung ương 7, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng cấp thứ trưởng cũng cần phải thi tuyển.