Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Bất động sảnThứ Năm, 18/01/2024 08:52:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 18/1, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua luật Đất đai sửa đổi, kết quả có 432 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,63%).

Nếu tính theo số đại biểu có mặt, tỷ lệ đại biểu tán thành là 90,5%.

Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2024. 

Với đa số tán thành, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).

Với đa số tán thành, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin, 93,71% đại biểu có mặt tán thành thông qua điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV, đó là biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương, 260 điều, bỏ 5 điều, sửa đổi, bổ sung tại 250 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Quốc hội xem xét dự thảo Luật tại Kỳ họp bất thường thứ 5 theo quy trình đặc biệt và tất cả ý kiến đại biểu Quốc hội đã được tiếp thu, giải trình, không còn đại biểu nào phát biểu thêm. Điều đó cho thấy tinh thần cẩn trọng của Quốc hội và các cơ quan trong hoạt động lập pháp, luôn đề cao chất lượng và hiệu quả.

Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi. (Ảnh: Quochoi.vn).

Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi. (Ảnh: Quochoi.vn).

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua luật này.

Kết quả có 432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,63%). 

Dự án luật đã được thảo luận, cho ý kiến tại 3 kỳ họp Quốc hội, 2 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương, 260 điều, bỏ 05 điều, sửa đổi, bổ sung tại 250 điều (cả về nội dung và kỹ thuật) so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Ngày 15/1, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật.

Tại phiên thảo luận, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều nội dung của dự thảo luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều chính sách như: Phương pháp định giá đất; Phân loại đất; Nhà nước khuyến khích đầu tư vào sử dụng đất đai; Quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai; Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất;

Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập và việc tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư; Bố trí tái định cư; Quỹ phát triển đất; Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

Các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất...

PHẠM DUY
Bình luận
vtc.vn