Phải xin lỗi người dân khi chậm, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính

Tin nóngThứ Sáu, 27/10/2023 21:33:20 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp nếu chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong Chỉ thị số 27 ban hành ngày 27/10 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết, theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định. Một số dịch vụ công trực tuyến thực hiện còn phức tạp, không đơn giản, thuận lợi; chưa kịp thời tiếp nhận, xử lý khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp...

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

"Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ và kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. Cần công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các Bộ ngành và các địa phương tập trung đẩy mạnh rà soát, mạnh dạn sửa đổi, bổ sung hoặc dứt khoát đề xuất các cấp có thẩm quyền bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu trước ngày 15/12, hoàn thành việc kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

"Nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định", Thủ tướng nhấn mạnh.

Với thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất, kiên quyết chưa đưa vào xây dựng.

Với dịch vụ công trực tuyến không đáp ứng được mức độ dịch vụ đã công bố, chưa thông suốt và đơn giản, thuận lợi, giảm thời gian, chi phí thực hiện hơn so với trực tiếp thì rà soát, tạm dừng cung cấp và nhanh chóng đầu tư nâng cấp, hoàn thiện, Thủ tướng yêu cầu.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn