Thủ tướng yêu cầu minh bạch thủ tục hành chính để người dân giám sát, đánh giá

Chính trịThứ Sáu, 02/06/2023 08:38:41 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân theo dõi, giám sát, đánh giá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký văn bản 493/TTg-KSTT yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả.  

Công văn nêu rõ, từ đầu năm 2021 đến nay, các Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.200 quy định kinh doanh tại 177 văn bản quy phạm pháp luật; Thủ tướng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đã cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia... 

Tuy nhiên, theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội qua thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính một số nơi chưa nghiêm, còn có hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực, đặt thêm thủ tục ngoài quy định làm tăng thời gian, chi phí xã hội, giảm hiệu lực quản lý.

Thủ tướng yêu cầu minh bạch thủ tục hành chính để người dân giám sát, đánh giá - 1

(Ảnh minh hoạ).

Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong đó, nghiên cứu đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết; các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xã hội hóa các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện, trình Thủ tướng phê duyệt trước ngày 30/9.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, kiên quyết chỉ ban hành thủ tục hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết để quản lý, điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh. Tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tránh hình thức không thực chất, hiệu quả.

"Thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính", công văn nêu rõ, đồng thời yêu cầu Bộ, ngành, địa phương rà soát, công bố, cập nhật, công khai đầy đủ các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng quy định, hoàn thành trong tháng 9/2023.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng.Trong đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho người dân, doanh nghiệp. 

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính được xây dựng và trình Thủ tướng trong tháng 9/2023.

Các Bộ, ngành liên quan thực hiện thẩm định quy định thủ tục hành chính, chỉ ban hành thủ tục đã được đánh giá tác động, thực sự cần thiết, hợp lý. Phân cấp phân quyền gắn phân bổ nguồn lực, tăng kiểm tra giám sát.

Văn phòng Chính phủ được giao đối thoại, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân để chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng giải pháp tháo gỡ.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn