Hà Nội 'siết' cán bộ đi công tác nước ngoài

Thời sựThứ Năm, 27/11/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo để siết chặt việc cử các đoàn đi công tác nước ngoài.

(VTC News) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo để siết chặt việc cử các đoàn đi công tác nước ngoài.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương của thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. 
Người đứng đầu cấp ủy và tổ chức đảng ở địa phương, đơn vị phải gương mẫu trong việc thực hiện, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại, nhất là việc cử các đoàn đi công tác nước ngoài của cơ quan, tổ chức, địa phương mình phụ trách. 
Cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài không được mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước, thành phố và địa phương, cơ quan tổ chức. Các đoàn đi công tác nước ngoài phải tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại.
Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, kiên quyết cắt giảm các đoàn đi công tác nước ngoài không thực sự cần thiết. (Ảnh minh họa)

Các cơ quan, tổ chức, địa phương của thành phố phải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm phải cụ thể, bảo đảm sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế, phù hợp với khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, địa phương.
Các đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề án nêu rõ mục đích, yêu cầu chuyến đi, đối tác, nội dung, chương trình làm việc cụ thể; phối hợp tốt với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước đến, cả trước, trong thời gian công tác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn ra và thống nhất quản lý, tránh trùng lặp với các đoàn đi trước. 
Khi kết thúc chuyến công tác nước ngoài, trưởng đoàn có báo cáo kết quả đi gửi cấp có thẩm quyền. Đối với các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, phải kịp thời trao đổi thông tin và thông báo kết quả chuyến đi cho các cơ quan liên quan.
UBND thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Thông tri của Thành ủy “về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài”.

Sở Ngoại vụ chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của tổ chức, địa phương, đơn vị và thẩm định, kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ việc lập kế hoạch và triển khai các đoàn đi công tác nước ngoài, kiên quyết cắt giảm các đoàn đi không thực sự cần thiết...

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn