Tìm thấy 44 kết quả với từ khóa “

UNCLOS

Tình hình Biển Đông: 'Trung Quốc - nước không tuân thủ UNCLOS'

Tình hình Biển Đông: 'Trung Quốc - nước không tuân thủ UNCLOS'

Ông Lý Lệnh Hoa có bài viết “Hoạch định ranh giới Nam Hải (Biển Đông) phải đồng bộ với quốc tế, trong đó chỉ rõ: Cựu Ủy viên quốc vụ Đới Bỉnh Quốc nói “Trung Quốc luôn là nước tuân thủ Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS) và xử lý các vấn đề về biển theo UNCLOS”, nhưng thực tế không phải vậy.