Tìm thấy 136 kết quả với từ khóa “

trịnh công sơn

Khánh Ly chưa kiện là may

Khánh Ly chưa kiện là may

“Em và Trịnh” đã bị Khánh Ly phản đối kịch liệt khi đánh đồng Khánh Ly thành một trong các “em” của Trịnh Công Sơn, tạo nên sự mập mờ về tình cảm giữa hai người.