Tìm thấy 150 kết quả với từ khóa “

tình nguyện

Áo trắng xung phong vào tâm dịch

Áo trắng xung phong vào tâm dịch

Cất giấu những vất vả, hy sinh, dịch COVID-19 đã biến bác sỹ Hội thành người hùng, lăn xả vào tâm dịch, đi xin từng viên thuốc cho hàng trăm bệnh nhân nhiễm nCoV.