Tìm thấy 20 kết quả với từ khóa “

tiêu thụ điện

Ngành điện đã làm gì để minh bạch hóa thông tin

Ngành điện đã làm gì để minh bạch hóa thông tin

Trong Báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016, dịch vụ cung cấp điện đứng thứ 2 trong nhiều chỉ số cơ sở hạ tầng..., nguyên nhân nào giúp dịch vụ kinh doanh điện năng được cải thiện trong thời gian qua, sự đổi mới tích cực này liệu có kéo dài?