Tìm thấy 317 kết quả với từ khóa “

Tập Đoàn FLC

Tân chủ tịch của FLC là ai?

Tân chủ tịch của FLC là ai?

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) vừa thống nhất bầu ông Lê Bá Nguyên giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.