Tìm thấy 83 kết quả với từ khóa “

tài khoản ngân hàng

Tài khoản vãng lai là gì?

Tài khoản vãng lai là gì?

Tài khoản vãng lai có thể mở tại hầu hết các ngân hàng thương mại, tuy nhiên nhiều người chưa hiểu rõ về loại tài khản này.

Tài khoản đối ứng là gì?

Tài khoản đối ứng là gì?

Tài khoản đối ứng được hiểu là những khoản phát sinh giữa bên nợ và bên có, đồng thời giữa tài khoản này với tài khoản kia. 

Tài khoản ngân hàng ảo là gì?

Tài khoản ngân hàng ảo là gì?

Tài khoản ảo là một dịch vụ thu hộ các khoản thu từ khách hàng thông qua một tài khoản ảo định danh chỉ có thể nhận tiền; không thể nạp, rút, chuyển tiền.