Tìm thấy 14 kết quả với từ khóa “

nuôi trồng thủy sản

Thái Bình tổn thất nặng nề sau bão

Thái Bình tổn thất nặng nề sau bão

Sau bão, các huyện Thái Thuỵ, Tiền Hải tỉnh Thái Bình có mưa vừa, mưa to đến rất to, các vùng nuôi trồng thuỷ sản chịu ảnh hưởng nặng nề nhất