Gần 400ha đất bỏ quên ở Hải Phòng: Cơ quan chức năng loay hoay 10 năm chưa xong

Bạn đọcThứ Hai, 02/11/2020 12:28:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Sở TN-MT Hải Phòng, gần 10 năm nay, nhiệm vụ của thành phố giao các sở, ngành và huyện Tiên Lãng cơ bản chưa triển khai hoặc triển khai nhưng chưa có kết quả.

Video: Cận cảnh dự án nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng)

Liên quan đến vụ gần 400ha đất bị bỏ quên ở Hải Phòng, Sở Tài Nguyên - Môi trường (TN-MT) Hải Phòng vừa có văn bản báo cáo UBND TP Hải Phòng về dự án nuôi tôm công nghệ cao tại khu vực bãi bồi ven biển thuộc địa bàn xã Tiên Hưng (nay là xã Vinh Quang), huyện Tiên Lãng.

Trước những sai phạm của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ khi triển khai thực hiện dự án nêu trên, tháng 7/2011, UBND TP Hải Phòng ra thông báo thu hồi đất dự án này, đồng thời giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và UBND huyện Tiên Lãng theo chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao để thu hồi đất dự án nêu trên.

Tuy nhiên, đến nay, các nhiệm vụ của UBND Thành phố giao cho các sở, ngành và UBND huyện Tiên Lãng cơ bản chưa triển khai hoặc triển khai nhưng chưa có kết quả.

Gần 400ha đất bỏ quên ở Hải Phòng: Cơ quan chức năng loay hoay 10 năm chưa xong - 1

Gần 400ha đất bãi bồi ven biển bị 'bỏ quên' để doanh nghiệp 'phát canh thu tô'.

Cụ thể, ngày 9/8/2011, UBND TP Hải Phòng giao UBND huyện Tiên Lãng kiểm kê, lập, thẩm định và phê duyệt phương án hoàn trả giá trị đầu tư hợp pháp khi thu hồi đất của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ.

Đồng thời, UBND TP Hải Phòng cũng giao các sở, ngành liên quan thu hồi Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; khảo sát, đánh giá kết quả đầu tư khu ao nuôi, công trình trên đất và trồng rừng chắn sóng ngoài đê; đề xuất phương án tính toán hoàn trả giá trị đầu tư hợp pháp cho Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ theo quy định.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương đôn đốc Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; xử lý, truy thu, cưỡng chế theo đúng quy định; chuyển kết quả xử lý đến Sở TN-MT Hải Phòng làm căn cứ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và báo cáo UBND Thành phố.

Trên cơ sở nhiệm vụ đã được giao cho các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, UBND Thành phố tiếp tục có các công văn giao Sở TN-MT Hải Phòng chủ trì kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND Thành phố.

Sở TN-MT Hải Phòng đã kiểm tra hiện trạng và có các công văn đề nghị các sở, ngành, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND Thành phố giao qua Sở TN-MT để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn báo cáo UBND Thành phố thu Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với Công ty Việt Mỹ được cấp ngày 27/11/2003.

UBND huyện Tiên Lãng báo cáo đã triển khai công tác kiểm kê, lập phương án hoàn trả từ năm 2011 và năm 2014. Tổ công tác đã kiểm kê được các công trình nổi và chưa kiểm kê đối với một số hạng mục do Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ chưa cung cấp hồ sơ.

UBND huyện Tiên Lãng nhiều lần có văn bản đề nghị công ty này cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm kê, tuy nhiên Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ chưa cung cấp, do đó khó khăn trong việc kiểm kê ngoài thực địa và thẩm định giá trị đầu tư hợp pháp.

Gần 400ha đất bỏ quên ở Hải Phòng: Cơ quan chức năng loay hoay 10 năm chưa xong - 2

Gần 10 năm nay, các nhiệm vụ của UBND Thành phố giao cho các sở, ngành và UBND huyện Tiên Lãng thu hồi gần 400ha này cơ bản chưa triển khai hoặc triển khai nhưng chưa có kết quả.

Trong khi đó, Sở Xây dựng có công văn với nội dung chủ yếu khu đất của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch sân bay mới tại huyện Tiên Lãng. 

Ngoài ra, Cục Thuế Thành phố chưa có văn bản gửi Sở TN-MT về kết quả thực hiện nhiệm vụ thành phố giao.

“Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay các nhiệm vụ của UBND Thành phố giao cho các sở, ngành và UBND huyện Tiên Lãng cơ bản chưa triển khai hoặc triển khai nhưng chưa có kết quả”, Sở TN-MT khẳng định.

Theo Sở TN-MT Hải Phòng, qua kiểm tra sơ bộ hiện trạng và theo kê khai của ông Đinh Văn Hồng (người được giao phụ trách): khu đất hiện có 60 ao nuôi trồng thủy sản công nghiệp; 10 hồ trồng rừng và nuôi tôm sinh thái (chắn sóng và bảo vệ đê); 12 km đê bao bằng đá hộc; 50 cống và 2 gian nhà cấp 4.

Ngày 8/3/2002, UBND TP Hải Phòng có thông báo chấp thuận Dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản tại bãi bồi ngoài đê tại các xã: Đông Hưng, Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ.

Ngày 15/4/2002, thành phố có quyết định cho phép Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ thuê 392,3 ha đất để trồng rừng phòng hộ, xây dựng cơ sở hạ tầng, kênh cấp, thoát nước, khu nuôi trồng thủy sản tại các xã nêu trên. Sau đó, Sở TMN-MT ký hợp đồng thuê đất đối với Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ.

Ngày 3/11/2003, UBND Thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ với diện tích 333,3 ha để thực hiện dự án nêu trên; thời hạn thuê đất từ tháng 4/2002 đến 4/2042.

Quá trình triển khai thực hiện dự án, Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ đã đắp đê bao, chuyển rừng chắn sóng ra ngoài đê tạo được 72 ao nuôi và công trình điều tiết nước nuôi trồng thủy sản.

Gần 400ha đất bỏ quên ở Hải Phòng: Cơ quan chức năng loay hoay 10 năm chưa xong - 3

Công ty Việt Mỹ đã sử dụng ngoài chỉ giới được ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 32,9 ha; Tự ý cho 2 hộ thuê lại đất để nuôi trồng thủy sản với diện tích 100 ha

Theo kết quả kiểm tra của Thanh tra Sở TN-MT ngày 30/10/2009 và ngày 05/02/2011, báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng ngày 9/2/2010, việc sử dụng đất của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ có vi phạm và không hiệu quả.

Cụ thể, Công ty Việt Mỹ đã sử dụng ngoài chỉ giới được ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 32,9 ha; Tự ý cho 2 hộ thuê lại đất để nuôi trồng thủy sản với diện tích 100 ha; Không tái tạo đủ diện tích trồng cây chắn sóng ngoài đê và không thực hiện đúng tiến độ đầu tư và Giấy phép ưu đãi đầu tư cấp ngày 27/11/2003 của UBND TP Hải Phòng.

Từ những nội dung trên, ngày 18/7/2011, Sở TN-MT đã trình UBND Thành phố ban hành thông báo thu hồi đất do Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ đang quản lý, sử dụng tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng do vi phạm Luật Đất đai.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn