Tìm thấy 27 kết quả với từ khóa “

cây trồng

Hệ thống chăm sóc cây trồng tự động của sinh viên cao đẳng

Hệ thống chăm sóc cây trồng tự động của sinh viên cao đẳng

Hệ thống bao gồm 5 phần: bộ cảm biến độ ẩm đất, cảm biến mưa, khối cảm biến nhiệt độ - độ ẩm môi trường, khối module thiết lập thời gian, khối xử lý và điều khiển, là sáng chế của bạn Nguyễn Xuân Đạt - sinh viên năm 3, khoa Công nghệ, Điện tử - Viễn thông, trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn.