Tìm thấy 16 kết quả với từ khóa “

cánh tay robot

Video: Cây cảnh điều khiển cánh tay robot

Video: Cây cảnh điều khiển cánh tay robot

Nhà thiết kế David Bowen, Đại học Minnesota, Mỹ, tạo ra hệ thống Plant Machete gồm cây cảnh và cánh tay robot cầm con dao lớn, có thể đâm, chém theo tín hiệu từ cây.